Πέμπτη 4 Ιουν, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Μέτρα από κράτη μέλη ΕΕ για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων ζητούν οργανώσεις

  11/09/2019 10:15
Μέτρα από κράτη μέλη ΕΕ για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων ζητούν οργανώσεις

Μέτρα από κράτη μέλη ΕΕ για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων ζητούν οργανώσεις

  11/09/2019 10:15
Η UNHCR, η UNICEF, o IOM (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) και το Ταμείο του ΟΗΕ για τα Παιδιά, καλούν τα ευρωπαϊκά κράτη να αυξήσουν τους πόρους και την πρακτική υποστήριξη για τα σχολικά τους συστήματα, ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά που αναζητούν πρόσφυγες, άσυλο και μετανάστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να παραμείνουν σε ποιοτική εκπαίδευση.
 
Σύμφωνα με τους τέσσερις οργανισμούς, που παρουσίασαν σχετική έκθεση ταυτόχρονα σε Βρυξέλλες και Γενεύη, επί του παρόντος, ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων που γεννήθηκαν εκτός Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων προσφύγων και παιδιών μεταναστών) που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με τα παιδιά που γεννήθηκαν στην πατρίδα τους. Τα παιδιά μεταναστών έχουν επίσης χαμηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα όταν δεν τους παρέχεται επαρκής υποστήριξη.
 
Μεταξύ των βασικών προκλήσεων που επισημάνθηκαν στην έκθεση είναι, οι ανεπαρκείς χρηματοοικονομικοί πόροι, το ότι δεν υπάρχουν αρκετοί σχολικοί χώροι ή εκπαιδευτικοί αρμόδιοι να συνεργαστούν με παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, τα γλωσσικά εμπόδια και η έλλειψη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και το περιορισμένης διάρκειας μάθημα. Οι τελευταίοι είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά που έχουν χάσει μακρόχρονες σχολικές σπουδές ή προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα.
 
Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (ηλικίας 3 έως 5 ετών) και της ανώτερης δευτεροβάθμιας ηλικίας (15 ετών και άνω) είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο να μη φοιτούν στο σχολείο, δεδομένου ότι συχνά βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση.
 
 "Για τα παιδιά των προσφύγων, η εκπαίδευση δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για το μέλλον τους αλλά για τις κοινότητες στις οποίες ζουν. Η ποιοτική εκπαίδευση αυξάνει τις πιθανότητες ζωής, διευκολύνει την ενσωμάτωση και είναι επικερδής για τον σπουδαστή και την κοινωνία. Η επένδυση στην εκπαίδευση για όλους αποτελεί μια από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση », δήλωσε ο Pascale Moreau, Διευθυντής της UNHCR του Προεδρείου για την Ευρώπη.
 
Οι οργανισμοί καλούν ως εκ τούτου τα κράτη να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των σχολείων και άλλων κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών, όπως η υγεία και η προστασία των παιδιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται τα εμπόδια στην εγγραφή και οι παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόωρη εγκατάλειψη. Συνιστούν δε να αυξηθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και να προωθηθεί η ένταξη των νέων σε προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 
 "Με την πολιτική βούληση και τις πρόσθετες επενδύσεις, οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν να δημιουργήσουν συστήματα δημόσιου σχολείου χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό τους καθεστώς, το δικαίωμά τους να τους εξασφαλίζεται εκπαίδευση, οικοδομώντας αλληλέγγυες και επιτυχημένες κοινότητες", δήλωσε η κα Afshan Khan, Περιφερειακή διευθυντής της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και ειδική συντονίστρια για την αντιμετώπιση των προσφύγων και των μεταναστών στην Ευρώπη.
 
Οι τέσσερις οργανισμοί καλούν επίσης τα κράτη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους και να προβούν σε περαιτέρω επενδύσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, για τη συλλογή ποιοτικών τυποποιημένων και εναρμονισμένων δεδομένων σχετικά με τα παιδιά που αναζητούν πρόσφυγες, άσυλο και μετανάστες στην εκπαίδευση,
 
 "Η εξάλειψη των κενών στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων και των μεταναστών είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και την ευημερία τους και αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία εν γένει. Η εκπαίδευση έχει επίσης τη συνεκτική δύναμη να βοηθήσει τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών και τις οικογένειές τους να δημιουργήσουν δεσμούς με τις τοπικές κοινότητες και να συνεισφέρουν. Η επένδυση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την ποιότητα θα μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε στην ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι καμία γενιά δεν θα μείνει πίσω", δήλωσε ο Manfred Profazi, ανώτερος περιφερειακός σύμβουλος του IOM για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας