Τρίτη 10 Δεκ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Αποφάσεις για τις Μαλβίδες, στρατηγική για την κεντρική Ασία, Μαύρη Θάλασσα, ενέκριναν οι ΥΠΕΞ

  17/06/2019 12:41
Αποφάσεις για τις Μαλβίδες, στρατηγική για την κεντρική Ασία, Μαύρη Θάλασσα, ενέκριναν οι ΥΠΕΞ

Αποφάσεις για τις Μαλβίδες, στρατηγική για την κεντρική Ασία, Μαύρη Θάλασσα, ενέκριναν οι ΥΠΕΞ

  17/06/2019 12:41
Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία της Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Federica Mogherini, ξεκίνησε τις εργασίες του σήμερα το πρωί στις 8.30 τοπική ώρα στο Λουξεμβούργο με συζήτηση για τις τρέχουσες υποθέσεις και ανασκόπηση των τρόπων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Ακολούθως οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα πλαισιωθούν και από τους Υπουργούς Άμυνας για μια διεξοδική συζήτηση σχετικά με την Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ, τρία χρόνια μετά την έναρξή της.
 
Θα προβούν σε απολογισμό της προόδου και θα εξετάσουν τις μελλοντικές προοπτικές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Συμβούλιο. Οι υπουργοί μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τα επόμενα βήματα, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες και τις πιθανές νέες προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μετά από αυτή τη συζήτηση, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματική πολυμέρεια και τα συμπεράσματα για την ασφάλεια και την άμυνα.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν επίσης την κατάσταση στο Σουδάν, υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στη χώρα. Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει σχετική δήλωση. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα ανταλλάξουν απόψεις με τον Υπουργό Εξωτερικών ή την Ιορδανία, Ayman Safadi, με επίκεντρο τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει ορισμένα συμπεράσματα και αποφάσεις χωρίς συζήτηση, συμπεριλαμβανομένων συμπερασμάτων σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία και τη δέσμευση της ΕΕ για την περιφερειακή συνεργασία στον Εύξεινο Πόντο.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το απόγευμα.

Αναλυτικά, μέχρι στιγμής, οι 28 της ΕΕ αποφάσισαν να ανακαλέσουν το πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων κατά των Μαλδιβών το οποίο ενέκρινε στις 16 Ιουλίου 2018. Το πλαίσιο αυτό προέβλεπε τη δυνατότητα επιβολής ταξιδιωτικής απαγόρευσης και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων κατά προσώπων και οντοτήτων που ευθύνονται για την υπονόμευση του κράτους δικαίου ή παρεμποδίζουν μια πολιτική λύση χωρίς αποκλεισμούς στις Μαλδίβες, καθώς και κατά προσώπων και οντοτήτων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πλαίσιο εγκρίθηκε κατόπιν της επιδείνωσης της πολιτικής κατάστασης στις Μαλδίβες το πρώτο εξάμηνο του 2018, ιδίως λόγω της παρεμπόδισης της ορθής λειτουργίας θεσμών όπως του Κοινοβουλίου και του δικαστικού σώματος. Κανένα πρόσωπο ή οντότητα δεν υπαγόταν στο εν λόγω καθεστώς κυρώσεων.

Η σημερινή απόφαση ελήφθη συνεκτιμώντας τους στόχους του Συμβουλίου και την τρέχουσα κατάσταση στις Μαλδίβες. Η πολιτική κατάσταση βελτιώθηκε μετά την ανάληψη καθηκόντων της διοίκησης του Προέδρου Ibrahim Mohamed Solih τον Νοέμβριο του 2018. Η διεξαγωγή ειρηνικών και δημοκρατικών κοινοβουλευτικών εκλογών στις 6 Απριλίου 2019 ήταν ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωσή της στην εδραίωση της δημοκρατίας, τη διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του τέταρτου ετήσιου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των Μαλδιβών και της ΕΕ στις 11 Μαρτίου 2019.

Ακολούθως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με νέα στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, προσαρμόζοντας την πολιτική της ΕΕ στις νέες ευκαιρίες που έχουν ανακύψει στην περιοχή.

Το Συμβούλιο χαιρετίζει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν, της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν και του Ουζμπεκιστάν κατόπιν της έγκρισης της πρώτης στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία το 2007.

Το Συμβούλιο υιοθετεί την κοινή ανακοίνωση με τίτλο «ΕΕ και Κεντρική Ασία: Νέες ευκαιρίες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση» της Ύπατης Εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, μαζί με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, περιέχει το νέο πλαίσιο πολιτικής για τη συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας κατά τα επόμενα έτη. Η νέα στρατηγική εστιάζει στην προώθηση της ανθεκτικότητας, της ευημερίας και της περιφερειακής συνεργασίας στην Κεντρική Ασία.

Το Συμβούλιο τονίζει τη δέσμευσή του να συνάψει και να εφαρμόσει φιλόδοξες και αμοιβαία επωφελείς ενισχυμένες συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τις ενδιαφερόμενες χώρες της περιοχής. Αυτές οι συμφωνίες εξακολουθούν να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της συνεργασίας της ΕΕ με την Κεντρική Ασία. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι το πλαίσιο των σχέσεων της ΕΕ συνδέεται με την ετοιμότητα των επιμέρους χωρών της Κεντρικής Ασίας να προβούν σε μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας καθώς και να εκσυγχρονίσουν και να διαφοροποιήσουν την οικονομία, μεταξύ άλλων με τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε μια οικονομία της ελεύθερης αγοράς.

Το Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της Κεντρικής Ασίας στις παγκόσμιες προσπάθειες για την προώθηση της ευρωασιατικής συνδεσιμότητας και τονίζοντας ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να αποφέρουν οφέλη στην περιοχή, δηλώνει ότι προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας για την προώθηση βιώσιμης, συνολικής και βασιζόμενης σε κανόνες συνδεσιμότητας. Το Συμβούλιο τονίζει εξάλλου το κοινό συμφέρον της ΕΕ και των κρατών της Κεντρικής Ασίας να εντείνουν τη συνεργασία για την προαγωγή της ειρήνης στο Αφγανιστάν.

Επιπλέον οι Υπουργοί Εξωτερικών ενέκριναν συμπεράσματα για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το ασφαλές πόσιμο νερό και την αποχέτευση, σύμφωνα με τα οποία αναφέρουν ότι "2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαχείρισης πόσιμου νερού που διαχειρίζονται με ασφάλεια και 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν ασφαλείς υπηρεσίες υγιεινής στον κόσμο", ενώ "οι κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει όλο και περισσότερο τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε νερό". "Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι εντάσεις και οι συγκρούσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση του νερού συνεχίζουν να αυξάνονται καθώς εξαπλώνεται η απειλή της λειψυδρίας", αναφέρουν οι 28.

Η έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το ασφαλές πόσιμο νερό και την αποχέτευση είναι ένα από τα πολλά βήματα που λαμβάνει η ΕΕ για να υλοποιήσει τη δέσμευσή της να εξασφαλίσει τη σταδιακή υλοποίηση του ανθρώπινου δικαιώματος για ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση για όλους. δέσμευση προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αγωνίζονται για τα δικαιώματα αυτά.

Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές, βασιζόμενες σε υφιστάμενους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρέχουν οδηγίες και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής συνεργασίας, για την προώθηση και την προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος για ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση.

Τέλος το ΣΕΥ επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευσή του για την προώθηση της ευημερίας, της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Τονίζει την αυξανόμενη στρατηγική σημασία της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας για την ΕΕ και ζητεί να ενισχυθεί η συμμετοχή της ΕΕ στην περιφερειακή συνεργασία με τη βάση της πρωτοβουλίας για τη συνέργεια του Εύξεινου Πόντου. Ειδικότερα, υπογραμμίζει τη σημασία της αξιοποίησης των νέων ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και συνδεσιμότητα στην περιοχή και πέρα ​​από αυτήν.

Το Συμβούλιο εξακολουθεί να ανησυχεί για τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και των αποφάσεων πολιτικής της ΕΕ και της μη αναγνώρισης πολιτικής για την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, είναι θεμελιώδους σημασίας για την προσέγγιση της ΕΕ για την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας