Κυριακή 26 Ιαν, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Οι Υπ. Εργασίας ΕΕ ενέκριναν αποφάσεις για τη διαφάνεια στις συνθήκες εργασίας

  13/06/2019 15:02
Οι Υπ. Εργασίας ΕΕ ενέκριναν αποφάσεις για τη διαφάνεια στις συνθήκες εργασίας

Οι Υπ. Εργασίας ΕΕ ενέκριναν αποφάσεις για τη διαφάνεια στις συνθήκες εργασίας

  13/06/2019 15:02
Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ, εξέδωσε σήμερα οδηγία που θα καταστήσει τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ περισσότερο διαφανείς και προβλέψιμες, κατά τη σχετική συνεδρίαση των Υπουργών Εργασίας στο Λουξεμβούργο.

Η νέα νομοθεσία εισάγει νέα στοιχειώδη δικαιώματα, καθώς και νέους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους εργαζομένους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους. Κύριος στόχος της είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς εργασίας που προκαλούνται από τις δημογραφικές εξελίξεις, την ψηφιοποίηση και τις νέες μορφές απασχόλησης.

"Η παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται στην εμφάνιση νέων μορφών εργασίας. Θεσπίζει στοιχειώδη δικαιώματα για τους εργαζομένους και, κατά συνέπεια, παρέχει αυξημένη ασφάλεια και προβλεψιμότητα στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, διατηρώντας παράλληλα την προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας", δήλωσε σχετικά ο Marius-Constantin Budăi, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης της Ρουμανίας

Επιπλέον το Συμβούλιο των Υπουργών Εργασίας ενέκρινε σήμερα οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, στόχος της οποίας είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και η χρήση των αδειών για οικογενειακούς λόγους και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας. Η νέα πράξη παρέχει επίσης στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια για τη φροντίδα συγγενών που έχουν ανάγκη στήριξης. Χάρη στη νέα αυτή νομοθεσία οι γονείς και οι φροντιστές θα είναι σε θέση να συνδυάζουν καλύτερα την επαγγελματική με την ιδιωτική τους ζωή, ενώ οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν γιατί οι εργαζόμενοί τους θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο.

"Η οδηγία αυτή αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα προς την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ. Επί του παρόντος, οι άνδρες δεν διαθέτουν παρά περιορισμένα κίνητρα για να πάρουν γονική άδεια ή άδεια πατρότητας ή να αναλάβουν ευθύνες φροντίδας. Η οδηγία τους παρέχει νέες ευκαιρίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η μη αμειβόμενη εργασία που αναλαμβάνουν οι γυναίκες, οι οποίες θα διαθέτουν περισσότερο χρόνο για αμειβόμενη απασχόληση. Επίσης, η οδηγία θα συμβάλει στη γεφύρωση της ανισότητας μεταξύ των φύλων", τόνισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης της Ρουμανίας.

Επιπλέον το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ  ενέκρινε σήμερα δεσμευτικούς στόχους για τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στις δημόσιες προμήθειες όλων των κρατών μελών. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την ασφάλεια της αγοράς, θα τονώσουν την καινοτομία και θα προωθήσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Τα καθαρά οχήματα θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια της ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού.

Η μεταρρύθμιση θέτει ελάχιστους εθνικούς στόχους όσον αφορά την προμήθεια καθαρών ελαφρών (αυτοκινήτων και ημιφορτηγών) και βαρέων (φορτηγών και λεωφορείων) οχημάτων και καθορίζει απλούστερη μέθοδο για τον υπολογισμό τους. Τα μέτρα περιλαμβάνουν δύο διαφορετικές περιόδους αναφοράς, μία που λήγει το 2025 και μία που λήγει το 2030.
Το κείμενο περιλαμβάνει νέο ορισμό για το «καθαρό όχημα». Ο ορισμός του καθαρού ελαφρού οχήματος βασίζεται στα πρότυπα εκπομπών CO2 και προβλέπει μηδενικά όρια εκπομπών CO2 από το 2026 και μετά. Ο ορισμός του καθαρού βαρέος οχήματος βασίζεται στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Επιπλέον, υπάρχουν επιμέρους στόχοι για τα λεωφορεία μηδενικών εκπομπών.

Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων επεκτείνεται ως προς τις καλυπτόμενες πρακτικές δημόσιων προμηθειών. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν επίσης σε ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, όπως τις υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών, τις υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών, τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων.

Tέλος εγκρίθηκε και ο νέος κανονισμός με τα μέτρα για την αλίευση και την εκφόρτωση αλιευτικών πόρων, τα αλιευτικά εργαλεία και τα μεγέθη των ματιών, οι απαγορευμένες περιοχές και οι εποχές απαγόρευσης. Σκοπός των μέτρων είναι να περιορισθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και περιβάλλον, αλλά και να προσεγγίσει περισσότερο τους αλιείς και τις παράκτιες κοινότητες.

Οι νέοι κανόνες, που αφορούν κυρίως την εμπορική αλιεία και, ενδεχομένως, την ερασιτεχνική αλιεία, θα διευρύνουν την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων. Εισάγουν επίσης ποσοτικούς δείκτες που θα συμβάλουν στη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα κατώτατα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, καθώς και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των μη εμπορικών και ευαίσθητων θαλάσσιων ειδών, συμπεριλαμβανομένων των θηλαστικών, όπως οι φάλαινες, τα δελφίνια και οι φώκες, τα θαλάσσια πτηνά και τα θαλάσσια ερπετά. Θα απαγορευθεί μεταξύ άλλων και η αλίευση σπάνιων ειδών, όπως ορισμένοι καρχαρίες και σελάχια.

Ο κανονισμός εισάγει επίσης πλήρη απαγόρευση της αλιείας με τράτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα από 1ης Ιουλίου 2021, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να απαγορεύουν ή να περιορίζουν άμεσα αυτό το είδος αλιείας στα παράκτια ύδατά τους. Ωστόσο, προβλέπεται περίοδος σταδιακής κατάργησης προκειμένου να μπορέσει να προσαρμοστεί ο κλάδος.

Απαγορεύονται άλλες αλιευτικές μέθοδοι, όπως με εκρηκτικές ύλες, δηλητήρια, ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρικό ρεύμα, αεροσφύρες ή άλλα κρουστικά εργαλεία που θα μπορούσαν να βλάψουν οποιοδήποτε είδος ή κοράλλι.
 
Πηγή:ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας