Παρασκευή 20 Σεπ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Αποφάσεις για την ενεργειακή πολιτική και τις καμπίνες των φορτηγών υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ε.Ε.

  22/05/2019 13:26
Αποφάσεις για την ενεργειακή πολιτική και τις καμπίνες των φορτηγών υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ε.Ε.

Αποφάσεις για την ενεργειακή πολιτική και τις καμπίνες των φορτηγών υιοθέτησε το Συμβούλιο της Ε.Ε.

  22/05/2019 13:26
Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ολοκλήρωσε σήμερα την αναμόρφωση του πλαισίου ενεργειακής πολιτικής της, το οποίο ορίζει τις ρυθμιστικές προϋποθέσεις για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και θέτει την ΕΕ σε πορεία επίτευξης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων, ενέκρινε την ταχύτερη εισαγωγή του πιο ασφαλούς και οικολογικού σχεδιασμού για τις καμπίνες των φορτηγών και υιοθέτησε συμπεράσματα σχετικά με τους νέους και το μέλλον της εργασίας.

Αναλυτικά, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τους τέσσερις εναπομείναντες φακέλους της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους». Όπως ανακοινώθηκε, εκεί περιλαμβάνονται ένας κανονισμός και μία οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια. Οι δύο αυτοί νόμοι ενισχύουν τις διασυνδέσεις και την ευελιξία της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επικεντρώνοντάς την παράλληλα περισσότερο στον καταναλωτή. Ο κανονισμός για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας θα εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια σε καταστάσεις κρίσης. Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης αναμόρφωση του ρόλου και της λειτουργίας του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).

Η έγκριση των τεσσάρων φακέλων από το Συμβούλιο σήμερα αποτελεί το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι διατάξεις τους θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ακολούθως το Συμβούλιο ενέκρινε την ταχύτερη εισαγωγή του πιο ασφαλούς και οικολογικού σχεδιασμού στις καμπίνες των φορτηγών. Η απόφαση των υπουργών τροποποιεί τους κανόνες για το μέγιστο μέγεθος των φορτηγών και επισπεύδει την ημερομηνία κατά την οποία επιτρέπεται επιπλέον μήκος για πιο στρογγυλό μπροστινό μέρος χωρίς να μειώνεται ο χώρος για το φορτίο.Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία μεταξύ της ρουμανικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η μεγαλύτερη σε μήκος καμπίνα οδήγησης θα μειώσει τα τυφλά σημεία για τους οδηγούς, κάνοντας πιο ορατούς τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου όπως πεζούς και ποδηλάτες. Θα μειώσει επίσης τις ζημίες ή τους τραυματισμούς που προκαλούνται σε άλλους χρήστες του οδικού δικτύου σε περίπτωση σύγκρουσης, Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, αυτό θα μπορούσε να σώσει έως και 500 ζωές ετησίως, κυρίως μεταξύ πεζών και ποδηλατών σε αστικές περιοχές.

Η μειωμένη αντίσταση του αέρα αναμένεται να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων μέχρι και 10%. Οι χαμηλότερες εκπομπές θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πριν διατεθούν στην αγορά, οι αεροδυναμικές καμπίνες πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες απαιτήσεις έγκρισης τύπου. Αυτές θα έχουν θεσπισθεί ως την 1η Νοεμβρίου 2019. Το επιτρεπτό επιπλέον μήκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να βελτιωθεί η αεροδυναμική του θαλάμου — δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξηθεί το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος.

Με τη σημερινή ψηφοφορία στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται η νομοθετική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 26 Μαρτίου 2019. Η απόφαση θα υπογραφεί τώρα και από τα δύο θεσμικά όργανα και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Τέλος, το Συμβούλιο, σε σύνθεση υπουργών νεολαίας, υιοθέτησε συμπεράσματα σχετικά με τους νέους και το μέλλον της εργασίας. Τα συμπεράσματα αναδεικνύουν την ανασφάλεια, την έλλειψη κοινωνικής προστασίας και τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας ως τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο σημερινό και μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον.

Ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων εντοπίζονται στα συμπεράσματα: προσαρμόσιμα και ανταποκρινόμενα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθηση της διά βίου μάθησης, διασφάλιση της ομαλής μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και της εργασίας, πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους τους νέους.
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας