Πέμπτη 27 Ιουν, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Το Φανάρι αντιπαρέρχεται τις ύβρεις δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

  11/01/2019 19:26
Το Φανάρι αντιπαρέρχεται τις ύβρεις δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

Το Φανάρι αντιπαρέρχεται τις ύβρεις δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

  11/01/2019 19:26
Το Φανάρι αντιπαρέρχεται τις ύβρεις και τις βαριές εκφράσεις εναντίον του θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχοντας τη βεβαιότητα ότι έπραξε το ορθό για την εκκλησία της Ουκρανίας, δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ομιλία του κατά την χειροθεσία του Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χρήστου σε Άρχοντα Οφφικιάλιο. 

Στην ομιλία του παρουσία των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι η χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην νεοσύστατη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας εναπόκειται στις αδελφές Εκκλησίας να αναγνωρίσουν την νέα  Εκκλησία και να εντάξουν το όνομα του Προκαθημένου της στα ορθόδοξα Δίπτυχα. “Υπάρχουν ίσως δισταγμοί ακόμη, αλλά είμεθα βέβαιοι ότι τούτο θα γίνει και η μία Εκκλησία μετά την άλλην θα αναγνωρίσουν την δεκάτην πέμπτην Ορθόδοξον Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν και θα μνημονεύουν τον Προκαθήμενο της εις τα Δίπτυχα. Είναι γεγονός, και είναι κοινόν μυστικόν, ότι δια αυτήν την πρωτοβουλίαν της, η Μητέρα Εκκλησία, επηνέθη από πολλούς, ανεγνωρίσθη η ορθότης της πρωτοβουλίας της, αλλά και από άλλους εξυβρίσθη και εχρησιμοποιήθησαν βαρείαι εκφράσεις και εναντίον του Θεσμού και εναντίον του προσώπου του ομιλούντος. Αυτά τα αντιπαρερχόμεθα εν τη βεβαιότητι ότι επράξαμεν το δέον, το ορθόν», ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υπογράμμισε ότι το σύνολο των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι βέβαιοι για την ορθότητα της απόφασης αυτής, αφενός μεν διότι ήταν δικαίωμα των εκατομμυρίων ορθοδόξων πιστών της Ουκρανίας «να αποκτήσουν και αυτοί, όπως όλοι οι λαοί των Βαλκανίων, όπως όλες οι νεότερες Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, την ανεξαρτησίαν των και την ελευθερίαν των», και αφετέρου ήταν δικαίωμα της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως να χορηγήσει αυτό το Αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της Ουκρανίας «καθότι αυτή και μόνον έχει το δικαίωμα και το προνόμιον από την ιστορίαν, τους Ιερούς Κανόνες και την πράξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας να απονέμει το Αυτοκέφαλον, το οποίον είναι πάντοτε επ’ αναφορά προς μίαν μελλοντικήν Οικουμενικήν Σύνοδον, η οποία θα επικυρώσει αυτά τα Αυτοκέφαλα». 

Όπως διευκρίνισε, «κανένα Αυτοκέφαλο εκτός από τα Αυτοκέφαλα των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου δεν είναι τετελειωμένον, αλλά είναι επ’αναφορά προς μίαν Αγίαν Οικουμενικήν Σύνοδον, η οποία θα συνέλθει εις το μέλλον, συν Θεώ Αγίω». Υπενθύμισε επίσης ότι η μαρτυρική Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας, «εκένωσεν εαυτήν, εθυσιάσθη διά τα τέκνα της, και πολλά εξ αυτών εφάνησαν λίαν αγνώμονα προς την ευεργετήσασαν αυτά Μητέρα Εκκλησίαν».
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας