Πέμπτη 23 Ιαν, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Προτάσεις που απαντούν στις ανησυχίες των γιατρών από ΟΑΥ-Η μπάλα στον ΠΙΣ

  02/12/2018 08:20
Προτάσεις που απαντούν στις ανησυχίες των γιατρών από ΟΑΥ-Η μπάλα στον ΠΙΣ

Προτάσεις που απαντούν στις ανησυχίες των γιατρών από ΟΑΥ-Η μπάλα στον ΠΙΣ

  02/12/2018 08:20
Τον δρόμο στους γιατρούς, για ένταξη τους στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ), ανοίγουν διάπλατα οι τελικές προτάσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) προς τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), οι οποίες κατατέθηκαν κατά τη διαπραγμάτευση που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα και οι οποίες στάλθηκαν γραπτώς προς τον ΠΙΣ την περασμένη Παρασκευή.
 
Οι προτάσεις του οργανισμού Ασφάλισης υγείας απαντούν σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες που είχε εκφράσει το τελευταίο διάστημα ο ιατρικός κόσμος και πλέον αυτό που αναμένεται είναι η επίσημη απάντηση του συλλόγου των γιατρώ,ν η οποία θα δοθεί εντός των επόμενων ημερών, με ορόσημο την ερχόμενη Πέμπτη όταν θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση των δύο πλευρών υπό τον υπουργό υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου.
 
Σημειώνεται πάντως, ότι τα ανεπίσημα μηνύματα που φθάνουν από πλευράς ιατρών είναι θετικά και φαίνεται πως πλέον ΟΑΥ και ΠΙΣ, βρίσκονται σε ακτίνα συμφωνίας για κατάληξη επί των προϋποθέσεων στη βάση των οποίων οι γιατροί θα ενταχθούν στο Γενικό Σχέδιο Υγείας
 
Επισημαίνεται πως οι τελικές προτάσεις του ΟΑΥ που διαμορφώθηκαν και δόθηκαν στον ΠΙΣ αποτέλεσαν προϊόν και των ιδεών που κατέθεσε ο υπουργός υγείας στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής προσπάθειας, που ανέλαβε το τελευταίο διάστημα για γεφύρωση των διαφορών και άρση των προβληματισμών και ανησυχιών που εκφράστηκαν από τους γιατρούς.
 
Όπως έχει προαναφερθεί το όλο σκηνικό εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη με την μπάλα πια να βρίσκεται στα γήπεδο της ιατρικής κοινότητας.
 
Οι τελικές θέσεις του ΟΑΥ προς τον ΠΙΣ τις οποίες κατέχει αυτούσιες κα στην ολότητα του ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ παρουσιάζονται πιο κάτω.
 
Α) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΑΥ προς ΠΙΣ ΓΙΑ ΠΡΣΩΠΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ)
 
1) Αμοιβή Προσωπικού Ιατρού για παιδιά
 • Η μέση κατά κεφαλή αμοιβή καθορίζεται στα 13ο ευρώ ανά παιδί η οποία θα περιλαμβάνει τη χορήγηση των εμβολίων και άλλων ιατρικών πράξεων (εξαιρουμένου της παρουσίας του Παιδιάτρου στον τοκετό) που υπολογίζονταν στο ΚΣ και Κ3. Θα καθοριστεί στόχος εμβολιαστικής κάλυψης σε συνεργασία με τις Εταιρείες Πρωτοβάθμιας και το Υπουργείο Υγείας.
 • Επιπλέον της κατά κεφαλήν αμοιβής η παρουσία του Παιδίατρου στον τοκετό και η φροντίδα νεογνών αμείβεται με 150 ευρώ στα πλαίσια της Κατηγορίας Κ2.
 • Η συνεπαγόμενη μέση συνολική αμοιβή ανά παιδί είναι 138 ευρώ.
 • Η Κατηγορία 3 δεν θα ενεργοποιηθεί τον πρώτο χρόνο
 • Το ποσοστό που αναλογεί στις Κατηγορίες Κ2 και Κ3 θα αυξάνεται σταδιακά ετησίως μέχρι η σχέση Κ1:Κ2:Κ3 διαμορφωθεί στο 70%:20%:10% χωρίς να επηρεάζεται το ποσό των 130 ευρώ της Κ1.

2) Σχέδιο κινήτρων για ενθάρρυνση κοινοπραξιών (group practice)

 • Για κάθε ιδιώτη Προσωπικό Ιατρό για παιδιά που θα συμβληθεί με το ΓΕΣΥ και θα επιλέξει να συστεγάζεται με άλλο Προσωπικό Ιατρό για παιδιά θα δοθεί εφάπαξ ποσό 15 χιλιάδων ευρώ.
 • Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 1 Ιουνίου 2019.
 • Η συμμετοχή στο σχέδιο θα είναι με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) μέχρι να εξαντληθεί κονδύλι ύψους 3 εκ. (το ποσό αφορά όλους τους προσωπικούς ιατρούς).
 • Ο ΟΑΥ μέχρι το τέλος του έτους θα ετοιμάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

3) ΥΠΕΡΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

 • Πριν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα καθοριστεί μεταξύ ΟΑΥ και Παιδιατρικής Εταιρίας ο ορισμός της λογικής/κανονικής επισκεψιμότητας (αριθμός επισκέψεων ανά ηλικιακή ομάδα, εξαιρέσεις για χρόνιους ασθενείς κτλ) στη βάση Ευρωπαϊκών Δεικτών.
 • Με τη λήξη του πρώτου χρόνου (31/12/2019) αν διαφανεί πρόβλημα υπερεπισκεψιμότητας θα εξεταστούν τρόπου αντιμετώπισης όπως η εφαρμογή πρωτοκόλλων, η εφαρμογή συμπλήρωσής στη βάση κριτηρίων που θα καθοριστούν κ.α.

4) Εφημερίες

 • Η έναρξη των εφημεριών και ο τρόπος λειτουργίας τους θα αποφασισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
 • Η συμμετοχή του ΠΙ θα είναι προαιρετική στην όποια ρύθμιση αποφασιστεί.

5) Αλλαγή Προσωπικού Ιατρού

 • Μέχρι τους πρώτους τρεις μήνες από τη γέννηση του παιδιού, οι γονείς θα μπορούν να αλλάζουν τον Παιδίατρο τους ανά πάσα στιγμή.
 • Μετά τους πρώτους τρεις μήνες και μέχρι τα 2 έτη οι γονείς θα μπορούν να αλλάζουν τον παιδίατρο ανά τρεις μήνες.
 • Μετά τα δύο χρόνια, η αλλαγή Παιδιάτρου μπορεί να γίνει ανά έξι μήνες.

 
 

Β) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΑΥ ΠΡΟΣ ΠΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΛΗΛΙΚΕΣ
 

1) Αμοιβή ΠΙ για ενήλικες

 • Η μέση κατά κεφαλή αμοιβή καθορίζεται στα 100 ευρώ ανά ενήλικα η οποία θα περιλαμβάνει τη χορήγηση των εμβολίων και άλλων ιατρικών πράξεων που υπολογίζονταν στο Κ2 και Κ3. Θα καθοριστεί στόχος εμβολιαστικής κάλυψης σε συνεργασία με τις Εταιρίες Πρωτοβάθμιας και το Υπουργείο Υγείας.
 • Ποσό ύψους πέντε ευρώ ανά ενήλικα θα δοθεί με τρόπο που θα συμφωνηθεί στα πλαίσια τα Κ2.
 • Η συνεπαγόμενη μέση συνολική αμοιβή ανά ενήλικα είναι 105 ευρώ.
 • Η Κατηγορία 3 (Κ3) δεν θα ενεργοποιηθεί τον πρώτο χρόνο.
 • Το ποσοστό που αναλογεί στις Κατηγορίες Κ2 και Κ3 θα αυξάνεται σταδιακά ετησίως μέχρι η σχέση Κ1:Κ2:Κ3 διαμορφωθεί στο 70%:20%:10% χωρίς να επηρεάζεται το ποσό των 130 ευρώ της Κ1.

2) Σχέδιο κινήτρων για ενθάρρυνση κοινοπραξιών

 • Για κάθε ιδιώτη Προσωπικό Ιατρό που θα συμβληθεί με το ΓΕΣΥ και θα επιλέξει να συστεγάζεται με άλλο Προσωπικό Ιατρό θα δοθεί εφάπαξ ποσό 15 χιλιάδων ευρώ.
 • Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 1 Ιουνίου 2019.
 • Η συμμετοχή στο σχέδιο θα είναι με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) μέχρι να εξαντληθεί κονδύλι ύψους 3 εκ. (το ποσό αφορά όλους τους προσωπικούς ιατρούς).
 • Ο ΟΑΥ μέχρι το τέλος του έτους θα ετοιμάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

3)ΥΠΕΡΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

 • Πριν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα καθοριστεί μεταξύ ΟΑΥ και ΠΙΣ ο ορισμός της λογικής/κανονικής επισκεψιμότητας (αριθμός επισκέψεων ανά ηλικιακή ομάδα, εξαιρέσεις για χρόνιους ασθενείς κτλ) στη βάση Ευρωπαϊκών Δεικτών.
 • Με τη λήξη του πρώτου χρόνου (31/12/2019) αν διαφανεί πρόβλημα υπερεπισκεψιμότητας θα εξεταστούν τρόπου αντιμετώπισης όπως η εφαρμογή πρωτοκόλλων, η εφαρμογή συμπλήρωσής στη βάση κριτηρίων που θα καθοριστούν κ.α.

4) Εφημερίες

 • Η έναρξη των εφημεριών και ο τρόπος λειτουργίας τους θα αποφασισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
 • Η συμμετοχή του ΠΙ θα είναι προαιρετική στην όποια ρύθμιση αποφασιστεί.

 
 

Γ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΑΥ ΠΡΟΣ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ
 

1) Ελάχιστη τιμή μονάδας 13 ευρώ και μέγιστη τιμή μονάδας στα 17

 • Εγγύηση της τιμής μονάδας από τα 13μέχρι τα 17 ευρώ, νοουμένου ότι ο επισκέψεις στους Ειδικούς Ιατρούς δεν θα ξεπεράσουν τον ετήσιο όγκο των 2,400,000 επισκέψεων, ήτοι 12,400,000 μονάδες. Δηλαδή παρέχεται εγγύηση στην τιμή μονάδας ακόμη και αν υπάρξει αύξηση κατά 20% στον αριθμό επισκέψεων σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (2,000,000).
 • Αν διαφανεί ότι οι επισκέψεις προσεγγίζουν τον ετήσιο όγκο των 2,400,000 επισκέψεων, τότε θα ενεργοποιηθεί αρμόδια επιτροπή (ΟΑΥ,ΠΙΣ, ΥΥ) με σκοπό την εξέταση των δεδομένων για το λόγο της αύξησης και ανάλογα θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων για συγκράτηση της τιμής μονάδας και του αριθμού των επισκέψεων.

2) Καθορισμός ξεχωριστών προϋπολογισμών για επιλεγμένες ειδικότητες

 • Η εγγύηση της τιμής μονάδας για 2,4 εκ. επισκέψεις όπως περιγράφεται πιο πάνω δεν θα αφορά στις ειδικότητες της (α) Ακτινολογίας, (β) Κυτταρολογίας/ιστοπαθολογίας και (γ) πυρηνικής ιατρικής. Για τις πιο πάνω ειδικότητες θα δημιουργηθούν και θα καθοριστούν ξεχωριστοί προϋπολογισμοί.

3) Ξεχωριστή αμοιβή για ενδονοσοκομειακά περιστατικά

 • Το κάθε συμβεβλημένο νοσηλευτήριο σε συνεννόηση με τον Ιατρό θα ενημερώνει τον ΟΑΥ μέσω της απαίτησης για αποζημίωση το ποσοστό ή το ποσό που θα καταβάλλεται απευθείας από τον ΟΑΥ στον Ιατρό.
 • Το πιο πάνω θα εφαρμοσθεί κατόπιν συνεννόησης και με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων.

4) Εφαρμογή Πρωτοκόλλων και Κατευθυντήριων Οδηγιών

 • Ο Οργανισμός σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο θα προχωρήσει στον καθορισμό και υιοθέτηση πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για την αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και συγκράτηση του κόστους

5) Ξεχωριστοί προϋπολογισμοί ανά ειδικότητα

 • Διαμόρφωση ξεχωριστών σφαιρικών προϋπολογισμών ανά ειδικότητα μετά τους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας του ΓΕΣΥ.
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας