Πέμπτη 19 Σεπ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Τι είναι οι επικονιαστές και ο σημαντικός ρόλος τους στην πλειονότητα των προϊόντων που τρώμε

  23/10/2018 11:08
Τι είναι οι επικονιαστές και ο σημαντικός ρόλος τους στην πλειονότητα των προϊόντων που τρώμε

Τι είναι οι επικονιαστές και ο σημαντικός ρόλος τους στην πλειονότητα των προϊόντων που τρώμε

  23/10/2018 11:08
Η επίσκεψη των εντόμων επικονιαστών στα άνθη των φυτών έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ σημαντική για τα φυτά διεργασία η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την αναπαραγωγή των περισσότερων ειδών των φυτών, την επικονίαση. Είναι η διαδικασία απελευθέρωσης και μεταφοράς της γύρης από τους στήμονες ενός άνθους στο στίγμα ενός άλλου άνθους.
 
Μία στις τρείς μπουκιές που καταναλώνουμε καθημερινά, σε φρούτα αλλά και η εικόνα όμορφων  λουλουδιών στους αγρούς, είναι αποτέλεσμα των επικονιαστών (μέλισσες πεταλούδες, σκαθάρια, και άλλα έντομα). Στα έντομα συνήθως οφείλετε η  αναπαραγωγή των φυτών, λουλουδιών και η παραγωγή καρπών. Ένα τρίτο όλης της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής εξαρτάται από τις υπηρεσίες των επικονιαστών. Εκτιμάται ότι περισσότερα από 1300 είδη φυτών καλλιεργούνται σε όλο τον κόσμο ως τρόφιμα, για φαρμακευτικούς λόγους, ποτά, καρυκεύματα, μπαχαρικά και ακόμη και ύφασμα. Από αυτά, περίπου το 75% γονιμοποιούνται και αναπαράγονται από έντομα που εμείς καλούμε επικονιαστές. Έμμεσα λοιπόν, οι επικονιαστές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πλειονότητα των προϊόντων που τρώμε αλλά και καταναλώνουμε. Ολέθριες επιπτώσεις στη φυτική παραγωγή και κατ’ επέκταση στην εξέλιξη ολόκληρης της ανθρωπότητας, θα είχε η εξαφάνιση των σημαντικότερων επικονιαστών της γης, με τους βιολόγους και τους παραγωγούς να κρούουν των «κώδωνα του κινδύνου».
 
Τα τελευταία χρόνια η μείωση μεγάλης μερίδας του παγκόσμιου πληθυσμού των μελισσών, οι οποίες αποτελούν τον κατεξοχήν τον σημαντικότερο επικονιαστή, περίπου 75% τις επικονίασης γίνετε από τις μέλισσες, έχουν θέσει την ανάγκη από όλα τα αρμόδια τμήματα στην Κύπρο, να ενώσουν δυνάμεις με σε μία μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης. Η εκστρατεία έχει στόχο την διαφώτιση – ενημέρωση σε όλους αγρότες και απλό κόσμο στο τι είναι η επικονίαση, σε τι μας χρησιμεύει, τι ονομάζουμε επικονιαστές και τέλος η προστασία της μέλισσας ως ο βασικότερος επικονιαστής.  

Οι συνέπειες είναι δραματικές, καθώς οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές προστατεύουν ολόκληρα οικοσυστήματα.
Οι καλλιέργειες που χρειάζονται επικονίαση αναπτύσσονται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με αυτές που δεν εξαρτώνται από τους επικονιαστές.
Με τη μείωσή τους, τα ανθοφόρα φυτά δέχονται λιγότερες επισκέψεις από τα έντομα αυτά, με αποτέλεσμα να περιορίζεται και η παραγωγή σημαντικών καλλιεργειών.
Μαζικοί θάνατοι μελισσών παρουσιάζονται όλο τον χρόνο αλλά κυρίως κατά τους ανοιξιάτικους μήνες Μάρτιο μέχρι και Μάιο με τις εικόνες νεκρών μελισσών να προκαλούν απογοήτευση  αλλά και σκέψη  και προβληματισμό σε όλη την  κοινωνία.

Ως εκ τούτου ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων μαζί με την Παγκύπρια Κίνηση Επαγγελματιών Μελισσοκόμων, το Κέντρο Μελισσοκομίας και με τη στήριξη του Τμήματος Γεωργίας, του Εθνικού Αγροτικού Δίκτυου και το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος ενώνουν τα χέρια τους για μια εκστρατεία ενημέρωσης  του κόσμου σε ότι αφορά την ανάγκη της επικονίασης στη ζωή μας. Η μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τη σημαντικότητα της επικονίασης στη ζωή του ανθρώπου θα ξεκινήσει το Σάββατο 27/10/2018 στο ΚΕ.ΓΕ Λεμεσού και αναμένεται να διαρκέσει ένα χρόνο. Από την εκστρατεία αυτή σημαντική είναι και η παρουσία του κράτους το οποίο συμμερίζεται τις ανησυχίες και κρούει των κώδωνα του κινδύνου εντάσσοντας την εκδήλωση αυτή υπό την αιγίδα του. Αποφασιστικό το κράτος προτίθεται μέσα από σειρά ενεργειών του Τμήματος Γεωργίας να ενημερώσει τους αγρότες - παραγωγούς για σημαντικά μέτρα που θα πρέπει να λάβουν για την προστασία της μέλισσας και κατ' επέκταση τους επικονιαστές, τα οφέλη που πηγάζουν από την προστασία τους, αλλά όπως επίσης προτίθεται να εφαρμόσει  μεταξύ άλλων και την νομοθεσία σε όσους βλάπτουν τους επικονιαστές με οποιονδήποτε τρόπο. Μεταξύ άλλων το Τμήμα Γεωργίας προτίθεται στην:

Διεξαγωγή διαφωτιστικών διαλέξεων - εκπαιδεύσεων κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνεται ενημέρωση προς τους καλλιεργητές - παραγωγούς σχετικά με την επικονίαση και των ρόλο των επικονιαστών, τις νομικές υποχρεώσεις των χρηστών και την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων .
Παραχώρηση εντύπων και άλλου υλικού, όπως το έντυπο Δηλητηριάσεις Μελισσοσμηνών από Φυτοφάρμακα, Εγχειρίδιο Πολλαπλής Συμμόρφωσης και Καλές Γεωργικές Πρακτικές.

Αποστολή sms στους σχετιζόμενους παραγωγούς κατά τακτά χρονικά διαστήματα με το ακόλουθο περιεχόμενο : <<Απαγορεύεται η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων που είναι μελισσοτοξίκα κατά την ανθοφορία. Να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των σκευασμάτων.>>
Εκπαίδευση σε συμβούλους και πωλητές Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε θέματα Νομοθεσίας και Ορθολογικής Χρήσης Φ.Π στην οποία θα τονίζονται οι ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται, ώστε να μην κινδυνεύουν οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές.

Επιπλέον, θα γίνει σύσταση προς τους παραγωγούς να εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα και εναλλακτικές της χημικής μεθόδου καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών. Έχει ετοιμαστεί σύντομος ενημερωτικός οδηγός ο οποίος θα δημοσιευτεί άμεσα.

Λειτουργοί ή Επιθεωρητές Γεωργίας θα εντατικοποιήσουν τις επισκέψεις στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, και θα προβαίνουν σε κατ΄ ιδίαν ενημέρωση και καθοδήγηση, αλλά και στην αυστηρή  συμμόρφωση βάση της νομοθεσίας για αποφυγή ψεκασμών από μη κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τον ρόλο να ενημερώσει τον από πολίτη έχει αναλάβει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων, η Παγκύπρια Κίνηση Επαγγελματιών Μελισσοκόμων και το Κέντρο Μελισσοκομίας.

Έχουν τροχοδρομηθεί σειρές διαλέξεων,  όπως η συγγραφή άρθρων που θα δημοσιεύονται τόσο στον έντυπο τύπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο ενημερωτικών δελτίων και άλλων προγραμμάτων για ενημέρωση των πολιτών και όλων των τοπικών αρχών για τις δραματικές συνέπειες που θα επιφέρει στην ανθρωπότητα η κατάρρευση των επικονιαστών και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για προστασία τους.
 
Σημαντικό έργο του Συνδέσμου είναι και η ενημέρωση των μαθητών στα σχολεία για το έργο που  επιτελεί η μέλισσα στην κοινωνία μας όσο και του κάθε πολίτη για την προστασία του σημαντικότερου ίσως εντόμου στη γη που λέγεται μέλισσα, και τις καταστροφικές συνέπειες που θα επιφέρει η εξαφάνισή της.
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας